İran Şikar Halı

20.yy Başı El dokuma Av sahneleri tasvirlenmiş, üzerinde ''..Kemal kesbetmeye çalış ki dünyanın azizi olasın…'' beyitler yazılı koleksiyonluk yün halı, 200x140 cm.